Apple har anlitat Fair Labor Association (FLA) till att granska underleverantören Foxconn. Enligt oberoende organisationer är detta ett PR-trick, eftersom FLA i det närmaste ägnar sig åt greenwashing och bedriver undersökningar som skönmålar det verkliga läget. Detta till trots är resultatet i deras granskning, som släpptes den 23/3 2012, beklämmande för Foxconn. De skriver bland annat:

ImagePressutskick

Detta underlag skickades ut inför presskonferensen i Lidköping 29/5 2012 då NLT och Lidköpingsnytt kom.

 Apple har anlitat Fair Labor Association (FLA) till att granska underleverantören Foxconn. Enligt oberoende organisationer är detta ett PR-trick, eftersom FLA i det närmaste ägnar sig åt greenwashing och bedriver undersökningar som skönmålar det verkliga läget. Detta till trots är resultatet i deras granskning, som släpptes den 23/3 2012, beklämmande för Foxconn. De skriver bland annat:

 ”FLA fann många allvarliga brister, som övertid och problem med övertidsersättning, hälso-och säkerhetsrisker samt viktiga luckor i kommunikationen som har lett till en utbredd känsla av osäkra arbetsförhållanden bland arbetare.”

 Man undrar vad som hade hänt om deras granskningar även inkluderat de värsta kränkningarna som företaget anklagats för såsom barnarbete och slaveri, något som de medvetet undvek att skriva om.

 Denna rapport dömdes ut av internationella fackföreningar, bl a International Metalworkers union, (där svenska IF Metall ingår) och International Trade Union Confederation, men även andra organisation som SACOM (Students & Scholars Against Corporate Misbehaviour. BLLF Global, Global March Sweden och Lidköpings Social Forum har hållit föredrag och skickat brev till personer i ledande ställning, politiker och tjänstemän, i majoriteten av alla kommuner i Sverige om att de inte ska ge Ipads och PC till elever om de inte kan garantera att de inte är tillverkade av barnarbetare. På 1 maj demonstrerades också i Lidköping mot Apples arbetsförhållanden och länken till kommunens inköp av Apples produkter.

 Den 23 maj publicerade Lidköpingsnytt ett inlägg från Apple där de säger att alla undersökningar motsäger informationen om dåliga arbetsförhållanden och barnarbete. Det var ett vilseledande budskap, vilket inte är ovanligt när ett stort företag känner sig hotat. Det är därför viktigt att ge korrekt information till allmänheten.

 Barnarbete & Slaveri

 Apples fabriker i Kina anställer tiotusentals studenter, en del av dem är påtvingade praktik på Foxconn anläggningar, som tillverkar bl a iPhones. Vissa elever kan vara så unga som 16.

 Debby Cheng, projektledare för de studerande, sade till The Guardian att “Dessa elever bör studera, nu arbetar de 10 timmar om dagen, sex till sju dagar i veckan, tar på sig nattskift för månader i taget, vilket motsvarar vuxna arbetstagare “. Hon kritiserade FLA’s granskning för att inte belysa tvångsarbete frågan. “FLA försökte urvattna problemet (tvångsarbete). FLA använde ordet “kontroversiella” utan att nämna att dessa studenter var tvungna att arbeta på Foxconn, för Apple”

 Förkämpar har också anklagat Apple, Foxconn och Fair Labor Association (FLA), en välgörenhetsorganisation som har utfört granskningen som publicerades i mars 2012, för att ignorera frågan om påtvingad praktik, där studenterna får höra att de inte kommer att ta examen om de inte tillbringar månader i arbete på produktionslinjer under semestern. Från The Guardian söndag 1 April 2012

 China Daily rapporterade att vissa elever på en yrkesskola i Henan’s huvudstad Zhengzhou, inte blev informerade om arbetet förrän nio dagar innan de beordrades att lämna hemmet. Lärare berättade för eleverna att de måste arbeta på Foxconn som beställts av länsstyrelsen och att alla som vägrade skulle anses ha hoppat av skolan.

 The Yancheng Evening News,

 avslöjade ”praktiken”, intervjuade elever som sade att de arbetade mot sin vilja och att deras skolor fungerar som “arbetsförmedlingar”.

 Studenter i omvårdnad, språk, musik och konst är tvingade till praktik i mellan tre och sex månader, under vilken 10-timmar om dagen, sju dagars veckor är inte ovanligt, enligt SACOM och ett antal kinesiska rapporter i media, säger att, skolor, högskolor och universitet agerar som arbetsförmedlingar, skickar sina elever till Foxconn utan relevant utbildning, men för att stärka arbetskraften under sommaren och vintern periodens semestrar.

 Människorättsgrupper, globala fackföreningar och kinesiska aktivister och kritiker, anklagade FLA att rapporten som släpptes i mars 2012 ignorerar frågan om påtvingade praktikplatser. Den grova kränkningen av påtvingad praktik tas inte upp alls.

 Medan eleverna är hotade att de inte kommer att ta examen om de inte spenderar månader med arbete på produktionslinjer under semestern anställer Foxconns fabriker i Kina tiotusentals studenter, yngre än 15-18

 

ILO / CRC konventioner säger att alla under 18 år är barn.

Apple / Foxconn använde också tvingande praktik för elever mot arbetstagarnas kamp för sina rättigheter.

 Sommaren 2010, då Foxconn var i kris efter flera självmord bland personalen vid sin största fabrik i Shenzhen med 100.000 yrkesinriktade elever – mestadels i sena tonåren – sändes många studenter från Henan i tre månader.

 I mars 2012 medgav revisionen FLA att villkoren för studenterna var svåra att reglera eftersom enligt kinesisk lag kunde de inte definieras som anställda och inget anställningsförhållande förelåg mellan fabriken och praktikanterna. “Praktikanter och studenter (68.000 anställda) arbetade både övertid och nattskift, det förekom brott mot föreskrifterna som styr praktikplatser.

 “De grova kränkningarna av påtvingad praktik inte utpekat alls”, säger Debby Cheng, projektledare, (SACOM), av Foxconn revisionen. “De försökte att tona ned problemet.”

 FLA fann att vid en topp i augusti 2001, var 5,7% på Foxconn Group praktikanter – ca 68 000 anställda. Dess bedömare fann att “praktikanter arbetat både övertid och nattskift och att brott mot de föreskrifter som styrde praktiken inte följdes.

 

 

Ehsan Ullah Khan

 Ordförande BLLF Global

 Grundare BLLF

 Tel: 0707-68 65 64

 

Apple reagerar:
Inga barn, inga slavar tillverkar datorerna

http://www.lidkopingsnytt.nu/2012/05/23/apple-reageraringa-barn-inga-slavar-tillverkar-datorerna/

Publicerad onsdag, 23 maj 2012, 14:54 av Björn Smitterberg

Apple reagerade i dag på Lidköpingsnytts artikel om att organisationen BLLF slagit larm om barnarbete och slavliknande insatser i tillverkningen av datorer. Apple uppger att alla undersökningar hittills motsäger uppgifterna från BLLF.

En fristående amerikansk organisation som undersökt bl a fabriken i Chendu som är underleverantör följer de etiska regler som Apple har – och som innebär att det skall vara rättvisa och säkra förhållanden i produktionen. Apple hänvisar till en rapport som lämnades i mars, en rapport som Lidköpingsnytt inte fick fram under tisdagen.

Datorerna det gäller skulle enligt BLLF vara bland annat sådana som Lidköpings kommun förser skolelever med.

Den organisation somskrivit till kommunen är BLLF Global, vilket inte skall sammanblandas med BLLF Sweden (en sammanblandning som Lidköpingsnytt tyvärr gjort.)

 

Elevdatorerna kan vara barn- och slavarbeten
Lidköpings kommun frågar Apple om etik

http://www.lidkopingsnytt.nu/2012/05/22/elevdatorerna-kan-vara-barn-och-slavarbetenlidkopings-kommun-fragar-apple-om-etik/

 

Publicerad tisdag, 22 maj 2012, 14:21 av Redaktionen

Har barnarbete och slavarbete använts för att bygga de datorer som Lidköpings kommun skaffat till elever i grundskolor och gymnasier?
Frågan har blivit så aktuell att kommunens upphandlingsenhet skrivit till Apple om ställt frågorna direkt. Apple har svarat att den låtit en oberoende organsation börja granska tillverkningen – men förnekar i nuläget inte barnarbete och slavliknande förhållanden.

Det skall tydligt klarläggas att Apple som levererat datorerna till Lidköpings skolväsende har etiska regler sedan flera år. Men nu ifrågasätts alltså om leverantörerna lever upp till de krav som Apple ställer. Apple har låtit en fristående organisation i USA undersöka om tillverkningen sker under säkra och rättvisa förhållanden. Uppdraget startades tidigare i år och resultatet har inte kommit.

Dessutom har Apple ett eget program för att kontrollera säkerhet, rättvisa och miljöfrågor som leverantörerna måste underkasta sig. Frågan är alltså om leverantörer lyckats undkomma den kontrollen.

BLLF som motarbetar barnarbete och slavarbete är en välkänd organisation i
Lidköping med bl ballongsläpp på torget i protest mot barnslaveri. BLLF Swedens Ehsa Ulla Khan har skrivit brevet till Lidköpings kommun och ifrågasatt om kommunen genom upphandlingen lever upp till sina egna etikregler.

Apple har enligt BLLF medgett att deras uppförandekod kanske inte följs och att det kan förekomma barnarbete och förhållanden som inte är rättvisa vid tillverkningen av Ipads, Iphones och Ipods – alltså datorer, läsplattor och telefoner.

– Det är produkter som säljs till barn och ungdomar över hela världen, i västvärlden ges till i vissa fall till samtliga elever av skolan, skriver BLLF.

– De barn och ungdomar som fått vetskap om hur tillverkningen gått till känner sig skyldiga och många vill helst lämna tillbaka sina datorer. Åtgärder måste startas snarast för att skydda barn och arbetare i de länder som utsätts för kränkningar mot ILOs konventioner och mot Barnkonventionen.

Apple skriver på sin hemsida att alla arbetare har rätt till säkra och rättvisa arbetsförhållanden. Apple har begärt en särskild undersökning, inte minst i fabrikerna i Shenzhen och Chengdu i Kina. En fristående grupp har börjat sin undersökning vid industrierna. På Apples begäran har industrierna gått med på fullständig samverkan med undersökningspersonerna från Fair Labour Association.

Apple har sedan flera år etiska regler som gäller bl a deras leverantörers ansvar. Fair Labour Association är ett samarbetsorgan för att granska att etiska regler upprätthålls.

Lidköpings kommun har även egna etiska regler som inte tillåter barnarbete hos leverantörerna. Barnkonventionen gäller i Lidköping – det har fullmäktige beslutat även om Sveriges Riksdag inte antagit konventionen fullt ut.

Utbildningsnämnden i Lidköping fick i dag information om de här frågorna, men har inte fattat något beslut

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Albert Gore, Jr must return his Nobel Peace Award !

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Albert Gore, Jr must return his Nobel Peace Award

GLOBAL CHILDREN’S PETITION

Stand with children or with child abusers.

Albert Gore, Jr must return his Nobel Peace Award!

The member of Apple’s board of directors, Nobel Peace Laureate Albert Gore, Jr. Former Vice President of the United States should issue a public apology letter & regret that his company Apple Corporation producing iPhone ipad, ipod, laptops & Mac computers by slaves and child slaves and selling  to the children all over the globe.

It is a criminal, degrading’ and ‘inhumane’ behaviour  & against The Children Rights, Human Rights & ILO Convention 182,183. Apple is also using poisonous chemicals which harm the workers and environment too. Apple Corporation also selling Out to U.S. Military Industrial Complex and to other countries’ army. Who kill innocent children in Afghanistan, Iraq, Palestine etc.

BLLF Global condemn degrading’ and ‘inhumane’ behaviour, anti-environment activates & demand thatAlbert Gore, Jr must return his Nobel Peace Award. 

BLLF Global also demand that The United Nations High Commission & ILO should immediately make investigation &take action against Apple Corporation and victims should be given compensation.

Ehsan Ullah Khan

BLLF Global

National Coordinator

Sweden

www.Globalmarch.org

www.modernglobalslavery.wordpress.com    GLOBAL CHILDREN’S PETITION

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

DON’t BUY SLAVES & CHILDREN BLOOD! Apple Corporation Uses Slave Labor to Build iPhones

http://www.youtube.com/watch?v=t6ekAvcd1lU

www.youtube.com

Young workers move quickly from modern, clean dormitories to huge mess halls and then to their jobs on the assembly lines, making everything from Apple’s iPa…
Apple Slavery Just shared a video with http://realplayer.com/

www.youtube.com

‎”Apple: Rotten to the Core”. A film by Grant J. Kidney | http://www.GRANTJKIDNEY.com/ Trendy folks love Apple. But is this slick, fan-boy company really all t… Continue reading
Image | Posted on by | Leave a comment

Apple Corporation to Sell Out to U.S. Military Industrial Complex

Goodbye Fanboys: Apple Corporation to Sell Out to U.S. Military Industrial Complex Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DON’t BUY SLAVES & CHILDREN BLOOD! Apple i phone i pad, i pod Mac & laptops are made by children; reportt

DON’t BUY SLAVES & CHILDREN BLOOD! Just shared a video with http://realplayer.com/

www.youtube.com

Your iPhone Was Built, In Part, By 13 Year-Olds Working 16 Hours A Day For 70 Cents An Hour Read more: http://www.businessinsider.com/apple-child-labor-2012-…

Like ·  · Share · 3 hours ago via RealPlayer ·
Image | Posted on by | Leave a comment

People Are Boycotting Apple!

18 People Who Are Boycotting Apple Over Harsh Factory Conditions in China

Jan 26, 2012 5:33 PM EST

 When The New York Times blew the lid off of terrible workplace standards at Chinese tech manufacturing factories, and we learned iPhones will never be made in America, these tweeters decided it was time to say, “iQuit.”
With two mammoth front-page reports this week, The New York Times exposed abuses that have claimed the health and lives of workers who make iPhones and iPads. It’s not the first time word has gotten out from the Chinese suppliers that manufacture many of Apple’s biggest sellers, but this time the Twittering class has taken serious notice.

Boycott to the slave manufactured trade of Apple!

ya, apple is the devil! Ima boycott them and help the workers in china with swollen legs from standing all day…rite after i buy this ipod

Posted in Uncategorized | Leave a comment